Ultimate E-type - The Competition Cars
This ultra-stylish book is an in-depth study of a number of the most famous racing Jaguar E-types. You'll get to see the 12 lightweights, the Low Drag Coupe, E2A, and the early racers, complete with original paperwork and drawings. These are the most valuable, rarest, most charismatic E-types of all. Author Philip Porter, is no stranger to the subject, having written 25 motoring books, 15 of which are on Jaguars.

Openen

Hier zie je een real-time over­zicht van trei­nen van de Neder­landse Spoor­wegen. De ge­toon­de gege­vens zijn actu­eel en op ba­sis van GPS en ERTMS.
Klik op een mar­kering om een ballon­netje op te vra­gen met meer gege­vens.

Blauw ≤ 3km/u Zwart > 3km/u

0 km/u
300 km/u

Volg Treinenradar
Download de app